Persondatapolitik

KT-Strømpen

Indledning

Denne persondatapolitik er gældende for vores kunder, såvel private som butikker m.fl., vores leverandører samt vores medarbejdere.

Baggrund

Vi ønsker gennem nedenstående persondatapolitik at forklare, hvordan vi indsamler, anvender og beskytter personoplysningerne. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er vores mål at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorledes disse indsamles, behandles eller opbevares.

Hvad er personlige oplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person.

Hvilke personoplysninger indsamles

Kunder, såvel private som butikker m.fl., og leverandører

Almindelige personoplysninger:
Disse er primært almindelige oplysninger som navn, privatadresse eller anden fysisk adresse, telefonnummer, mailadresse samt for butikker m.fl. og leverandører tillige oplysninger om deres drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kontonummer m.v.
Medarbejdere, herunder ansøgere
Almindelige personoplysninger:
Disse er primært almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger tillige med oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af eksempelvis CPR-nr.
Følsomme personoplysninger:

I særlige tilfælde kan vi behandle personfølsomme oplysninger. Eksempelvis kan vi i forbindelse med sygdom behandle helbredsoplysninger.

Hvordan indsamler vi oplysningerne

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver eller indtaster i forbindelse med bestilling af varer eller tjenesteydelser via webshoppen, anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. De anvendte cookies identificerer ikke den enkelte bruger, men alene den anvendte datamaskine. Vi bruger cookies for at forbedre vores service, idet de indsamlede data bliver brugt til et samlet og anonymt skema for statistisk analyse af den generelle brug af hjemmesiden.
Brugen af cookies kompromitterer ikke din sikkerhed ved at anvende hjemmesiden, men hvis du ikke ønsker at vi identificerer din datamaskine ved hjælp af cookies, så kan du slå brugen af cookies fra i din browser.

Hvad er formålet med indsamlingen

Behandling af dit køb.
Kontakt til dig før, under og efter gennemførelsen af dit køb.
Forbedring og udvikling af vores serviceydelser.
Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring.
Administration af din relation til KT-Strømpen.
Opfyldelse af lovkrav.

Hvor lagres dine personoplysninger

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysningerne på vores vegne i henhold til nærværende persondatapolitik samt den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Sikkerhed

Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

KT-Strømpen opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret. Alle persondata er dog beskyttet bag firewall. Ved betalinger med betalingskort sendes kortoplysninger krypteret til vores betalingsudbyder, dvs. KT-Strømpen har ikke adgang til dine kortoplysninger.

Hvem videregives dine personoplysninger til

Vi udveksler personoplysninger med samarbejdspartnere for at kunne opfylde vores købs-, salgs- og leveringsforpligtelser.
Som ansat hos KT-Strømpen deler og videregiver vi dine personoplysninger internt i virksomheden alene til særligt betroede medarbejdere.
Ellers videregiver vi kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder:
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger hos os, så sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Du kan ved skriftlig anmodning til KT-Strømpen modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Anmodningen fremsendes til den dataansvarlige:
KT-Strømpen
Eliassensvej 100
6000 Kolding
Telefon: 7552 6233
Mail: mail@ktsommerfuglen.dk
CVR-nr.: 2980 7396

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, hvorefter de slettes, såfremt de ifølge lovgivning ikke skal opbevares i en yderligere periode.

Links

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til andre hjemmesider, hvis persondatapolitik kan være anderledes end KT-Strømpens. Vi opfordrer dig derfor til at læse disse hjemmesiders persondatapolitik.