Showing all 5 results

Skridsikre strømper til voksne fra KT-Strømpen.

Alle strømper i dette koncept har skridsikre egenskaber. Strømperne har alle fået pålagt en speciel gummibelægning, som giver bedre friktion mod underlaget.

Kolding Kommune og KT-Strømpen har samarbejdet om udvikling af skridsikre strømper til forebyggelse af fald.Dette er sket gennem et 2-årigt projekt, hvor formålet var at sænke antallet af fald hos ældre ved brug af skridsikre strømper fra KT-Strømpen.
Første fase bestod i en forundersøgelse omfattende ganske få borgere. Resultatet var så positivt, at parterne besluttede at lave en undersøgelse i større skala.Anden fase bestod i test af strømperne i større skala (2 af kommunens plejehjem). Dels for at få af- eller bekræftet de positive resultater i første fase og dels for at konstatere om produkterne var optimale. Resultatet blev, at endnu en gang konstateredes den gode positive effekt af de skridsikre strømper i form af en lang række kvalitative positive udsagn. Samtidig konstateredes et behov for yderligere produktudvikling.Tredje fase bestod i en række yderligere tilretninger og udviklinger af de skridsikre strømper hos KT-Strømpen.Fjerde fase omfattede test af de færdigudviklede strømper på alle de af Kolding Kommune ejede plejehjem med det formål at få et kvantitativt udsagn omkring effekten ved brugen af disse. Syddansk Universitet var medvirkende i projektforløbet i denne fase. Resultatet blev overraskende positivt, forstået på den måde, at alle medvirkende efter fase 2 godt nok var klar over den gode  positive effekt omkring nedbringelse af fald, men at ingen havde forudset en så kraftig effekt, som det kunne konstateres rent kvantitativt i denne fjerde fase. Således kunne konstateres, at ved brugen af de skridsikre strømper reduceredes antallet af fald med mere end 75% for brugerne af disse. Dette resultat er tilfældet uanset om borgeren befinder sig i en gangsituation, rejse-sætte sig situation, forflytningssituation eller strømperne bliver anvendt til skridsikring af fødderne på fodstøtten på kørestolen. Tillige er der en positiv udvikling i borgernes tryghed. Godt 50% af borgerne føler større/meget større tryghed ved gang og i en rejse-sætte sig situation, medens der ved forflytning og sikring af fødderne på kørestolens fodstøtte er ca. 20%, som føler større/meget større tryghed. For plejepersonalet er der også en positiv udvikling i trygheden. Godt 70% af plejepersonalet føler større/meget større tryghed i relation til borgernes gang- og rejse-sætte sig situationer, medens der i relation til forflytning og sikring af fødderne på kørestolens fodstøtte er ca. 30% af plejepersonalet, der føler større/meget større tryghed.

Kolding Kommune og KT-Strømpen har samarbejdet om udvikling af skridsikre strømper til forebyggelse af fald.
Dette er sket gennem et 2-årigt projekt, hvor formålet var at sænke antallet af fald hos ældre ved brug af skridsikre strømper fra KT-Strømpen.

Første fase bestod i en forundersøgelse omfattende ganske få borgere. Resultatet var så positivt, at parterne besluttede at lave en undersøgelse i større skala.
Anden fase bestod i test af strømperne i større skala (2 af kommunens plejehjem). Dels for at få af- eller bekræftet de positive resultater i første fase og dels for at konstatere om produkterne var optimale. Resultatet blev, at endnu en gang konstateredes den gode positive effekt af de skridsikre strømper i form af en lang række kvalitative positive udsagn. Samtidig konstateredes et behov for yderligere produktudvikling.
Tredje fase bestod i en række yderligere tilretninger og udviklinger af de skridsikre strømper hos KT-Strømpen.
Fjerde fase omfattede test af de færdigudviklede strømper på alle de af Kolding Kommune ejede plejehjem med det formål at få et kvantitativt udsagn omkring effekten ved brugen af disse. Syddansk Universitet var medvirkende i projektforløbet i denne fase.
Resultatet blev overraskende positivt, forstået på den måde, at alle medvirkende efter fase 2 godt nok var klar over den gode  positive effekt omkring nedbringelse af fald, men at ingen havde forudset en så kraftig effekt, som det kunne konstateres rent kvantitativt i denne fjerde fase.

Således kunne konstateres, at ved brugen af de skridsikre strømper reduceredes antallet af fald med mere end 75% for brugerne af disse.
Dette resultat er tilfældet uanset om borgeren befinder sig i en gangsituation, rejse-sætte sig situation, forflytningssituation eller strømperne bliver anvendt til skridsikring af fødderne på fodstøtten på kørestolen.

Tillige er der en positiv udvikling i borgernes tryghed. Godt 50% af borgerne føler større/meget større tryghed ved gang og i en rejse-sætte sig situation, medens der ved forflytning og sikring af fødderne på kørestolens fodstøtte er ca. 20%, som føler større/meget større tryghed.

For plejepersonalet er der også en positiv udvikling i trygheden. Godt 70% af plejepersonalet føler større/meget større tryghed i relation til borgernes gang- og rejse-sætte sig situationer, medens der i relation til forflytning og sikring af fødderne på kørestolens fodstøtte er ca. 30% af plejepersonalet, der føler større/meget større tryghed.